VERİ ve NETWORK ANALİZİ

Günümüzde kişiler, kurumlar, kuruluşlar arasında var olan resmi ilişkiler kadar resmi olmayan (enformel) ilişkilerin de incelenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Bu ilişkilerin incelenmesiyle firmalar, belediyeler, STKlar, kamu kurumları, v.s. değişik alanlarda (tanıtım, pazarlama, kulis çalışmaları, organizasyon, üretim sureci, bilgi akışı, iş birliği, yenilik, v.s.) rekabet güçlerini arttırmak için rekabetçi avantajlar kazanmaktadırlar.

Veri analizi ve network (ag) analizi hizmetinden kimler faydalanabilir:
– Pazarlama, satış ve dağıtım ağını güçlendirmek isteyen firmalar.
– Organizasyon yapısını geliştirmek isteyen firmalar, kamu kurum/kuruluşları ve STKlar (işbirliği kuruluşları, dernekler, vakıflar, vs.).
– Lobi faaliyetlerini güçlendirmek isteyen firmalar, kamu kurum/kuruluşları ve STKlar (işbirliği kuruluşları, dernekler, vakıflar, vs.).
– Üretim ve Ar-Ge sürecindeki bilgi, mal ve hizmet akışını geliştirmek isteyen firmalar.
– Güvenlik hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar.
– Müşteri sadakatini arttırmak isteyen firmalar.
– Siyasi kampanya düzenleyenler ve yürütücüler.
– Strateji geliştiren ve uygulayan kurum ve kuruluşlar.
– Spor kulüpleri v.s..