STRATEJİ GELİŞTİRME ve PLANLAMA

– Firmanızın inovasyon ve rekabetçilik analizi yapıyoruz, sizinle birlikte stratejiler geliştirip uygulamanıza destek oluyoruz.

– Kalkınma ajansı, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları; sanayi ve ticaret odaları gibi özel sektör oluşumları; sektörel, bölgesel ve mesleki örgütler için inovasyon ve rekabetçilik analizi yapıyoruz. Bu analize göre sizinle birlikte stratejiler plan ve performans programı geliştirip uygulamanıza destek oluyoruz.

– Sektörel ve/veya bölgesel kümelenmenin başlatılması ya da mevcut kümelenmenin geliştirilmesi için analizler yapıyoruz. Bu analizle ışığında sizinle birlikte stratejiler plan ve performans programı geliştirip uygulamanıza destek oluyoruz.