COSME

COSME (İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı) 2014 – 2020 yılları arasında 2,3 Milyar Avro bütçe ile yürütülecektir. Program ile aşağıdaki alanlara yoğunlaşacaktır:

– KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması;
– İşletme kurulması ve işletmelerin büyümesi için uygun ortamın oluşturulması;
– Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi;
– AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi;
– KOBİ’lerin uluslararalılaştırılmasının ve piyasalara erişiminin geliştirilmesidir.

Program, üye ülkeler tarafından uygulanan tamamlayıcı ve koordine eylemleri destekleyecektir. Problemler uluslar arası üstü şekilde ölçek ekonomileri ve demonstrasyon etkisiyle AB düzeyinde daha etkin bir şekilde çözülecektir. Sonuç olarak;

– Girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak,
– Büyüme ve istihdamın önemli kaynakları olan serbest meslek ve iş geliştirme hedeflenecek,
– Üye ülkeler sanayilerinin rekabet edebilirliklerinin sürdürülebilmesi, girişimci sayılarının artırılması ve istihdam oranının artırılması açısından daha iyi bir konuma gelecektir.

COSME desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.