ENERJİ BAKANLIĞI

Ülkemizde yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla, teknoloji geliştirme ve teknoloji transferi projeleri, üniversite ve sanayi işbirliğini artıracak üniversite-firma ortaklığında veya üniversite ortağı daha sonra belirlenmek üzere firmalar tarafından hazırlanan projeler Enerji Bakanlığı tarafından desteklenecektir. Projeler aşağıdaki konulardan en az birini kapsamalıdır:

– Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,
– Yenilenebilir enerji teknolojileri,
– Temiz enerji teknolojileri,
– Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,
– Enerji verimliliği teknolojileri,
– Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,
– Çevrim teknolojileri,
– Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları.

Enerji Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.