ERASMUS +

Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ve Grundtvig programları ile Gençlik Programı’nı ve 5 uluslararası işbirliği programı da (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) dahil edilerek Erasmus+ başlığı altında toplanıyor. Yani bundan böyle önceki programların isimleri yerine, yalnızca Erasmus+ ismi kullanılacak. Böylece parçalı yapıdan vazgeçilmiş oluyor, programlar bütünleşik bir yapıya kavuşuyor. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+; eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor alanını da kapsayacak. Temel olarak Erasmus + ile amaçlananlar:

· Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması;
· Kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi;
· İstihdam olanaklarının arttırılmasıdır.
Erasmus+ bu amaçlar doğrultusunca bireysel öğrenme fırsatlarını ve kurumsal işbirliklerini destekleyecektir.

ERASMUS + desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.