HORIZON 2020

Avrupa Birliği 2014-2020 döneminde KOBI`leri ilgilendiren iki yeni program oluşturmuştur. Mevcut dönemdeki Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın (CIP- Competetiveness and Innovation Framework Programme) Türkiye’nin katılım sağladığı ayağı olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme), Çerçeve Programı (FP Framework Programme) ve Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT- European Institute of Innovation and Technology) tek çatı altında birleştirilerek HORIZON 2020 oluşturulmuştur.

HORIZON 2020 desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.