TKDK (IPARD)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye’deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur. TKDK Destekleri:

– Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
– Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
– Üretici Gruplarının Kurulması Destek
– Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
– Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı Et ve Beyaz Et)
– Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması
– Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması
– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
– Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
– Kırsal Turizm
– Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TKDK desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.