İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Dernekler Masası tarafından verilen destekler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

– İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
– Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
– Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve işlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik projeler,
– Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,
– Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
– Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
– Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler,

İçişleri Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.