KOSGEB

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmetler ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmayı amaçlayan KOSGEB; KOBİ’lerin;

– Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasındaki payını ve etkinliğini artırmak,
– Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
– Ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,
– İhracattaki paylarını artırmak,
– Araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve
– Girişimcilik kültürünü geliştirmek amaçlamaktadır.

KOSGEB’in verdiği destekler aşağıda sıralanmıştır:

– Girişimcilik Destek Programı,
– Genel Destek Programı
– KOBİ Proje Destek Programı,
– Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
– İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,
– Tematik Proje Destek Programı,
– Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ destek Programı,
– Kredi Faiz Desteği

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.