ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) AR-GE destekleri projesinin amacı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık alanında yerli tasarım ve üretimi artırmaya yönelik Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesidir. UDHB AR-GE desteklerine;

– Özel hukuk tüzel kişileri,
– Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmeleri,
– Yükseköğretim kurumları,
– Üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişiler.

Proje destek başvurusu her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında proje destek başvurusu yapılabilir. Yönetmelik kapsamında araştırmacı ve kuruluşlar aşağıda belirtilen dönemlerde proje destek başvurusunda bulunabilir:

1. Birinci başvuru dönemi (1 Ocak–31 Ocak tarihleri arası),
2. İkinci başvuru dönemi (1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri arası),
3. Üçüncü başvuru dönemi (1 Eylül–30 Eylül tarihleri arası).

UDHB’nin desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.