YURTDIŞI TÜRKLER ve AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, görev alanına yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite artırma projeleri geliştirmek ve uygulamak için yürütülecek olan çalışmalara ve projelere yönelik idarî ve malî destekte bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak iki farklı hibe programı hazırlanmış bulunmaktadır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.