İZLEME DEĞERLENDİRME ve ETKİ ANALİZİ

İzleme Hizmeti: Politikaların, programların, projelerin ve stratejik planların uygulamasını sistematik olarak takip ediyor ve raporluyoruz.

Değerlendirme Hizmeti: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizini yapıyoruz.

Etki Analizi: Politikaların, programların, projelerin, stratejik planların; bireyler, kurumlar üzerindeki etkilerini (pozitif veya negatif, istenen ve istenmeyen) sistematik bir şekilde tespit ediyoruz.

İzleme, değerlendirme ve etki analizi hizmetimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.