ÇEVRE

Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamaları ile sanayici için çevre konusu, sadece “çevre mevzuatı baskıları” ve “çevre korumaya yönelik ek maliyetler” olmaktan çıkmakta, “hammadde, su ve enerji tüketiminin azaltılması”, “atık miktarının düşmesi”, “atıkların geri kazanılması”, “üretim ve atık bertaraf maliyetlerinin minimize edilmesi” gibi fırsatları içeren bir kavram haline gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, işletmenizin verimliliğini, karlılığınız ve çalışma ortamının iyileşmesini sağlayacak bir kavramdır.

Eko-verimlilik stratejilerini geliştiren ve uygulayan kuruluşlar sadece bugünkü yönetmelikler ile uyum içinde olma yönünde avantaj elde etmekle kalmayacak, ileride baskısı daha da artacak olan yönetmelik, karbon vergisi vb. ve standartlara karşı da hazırlıklı hale geleceklerdir.

Yeşil Anahtar Programı çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko- etikettir ve Fee ‘nin programlarından biridir.

Yeşil Yıldız; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.

Çevre ve iklim ile ilgili alanlarda beraber çalışmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.