PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM)

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimimizin amacı proje tasarımlarınızın kalitesini yükseltmek ve etkinliğini artırmaktır. Bu eğitim ile proje tasarımlarınız;

− Sektörel yaklaşım içerisinde olacak
− Talebe yönelik çözüm üretebilecek
− İyileştirilmiş analizler içerecek
− Hedefe yönelik planlama içerisinde olacak
− Doğrulanabilir etkiye sahip olacak
− Kaliteye nosyonuna haiz olacak
− Sürdürülebilirliğe odaklanacaktır.

Eğitim İçeriği:

– Ulusal ve AB proje hazırlama tekniğine giriş
– Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?
– Proje Planı
– Proje kurgusu nasıl yapılır
– Planlama için paydaş analizi; örnek analiz üzerinde çalışma
– Planlama için sorun analizi; örnek analiz üzerinde çalışma
– Grup çalışması
– Planlama için hedef analizi; örnek analiz üzerinde çalışma
– Planlama için strateji analizi; örnek analiz üzerinde çalışma
– Grup çalışması
– Detaylı proje planını hazırlama
– Genel hedef
– Proje amacı
– Sonuçlar ve faaliyetler
– Örnek analiz üzerinde çalışma
– Grup çalışması
– Detaylı proje planını hazırlama
– Varsayımlar, riskler, önkoşullar
– Başarı göstergeleri
– Doğrulama kaynakları
– Detaylı proje planı hazırlama
– Mantıksal Çerçeve Tablosu’nun oluşturulması
– Grup çalışması
– Proje bütçesi ve faaliyet planı
– Grup çalışması
– Başvuruyu nasıl yapacaksınız?
– Örnek başvuru paketi hazırlanması
– Sunulan projeler nasıl değerlendiriyor?
– Örnek bir proje üzerinde değerlendirme
– Grup çalışması
– Hibe Başvuru Formu doldurulması
– Örnek bir proje üzerinde inceleme
– Grup çalışması

Proje Döngüsü Yönetimi hizmetimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.