PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimi eğitimi ile proje uygulama esnasında yapmanız/hazırlamanız gereken dokümanlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaksız. Diğer bir ifadeyle, hak ettiğiniz hibeden azami oranda faydalanabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

– Projelerin finansman kararı sonrasındaki temel aşamalar
– Projenin uygulamaya başlaması öncesi önemli hususlar
– Projelerde proje ekiplerinin görev ve sorumlukları
– AB Proje Yönetimi’ne giriş
– Proje sözleşmesi ve kapsamı
– Proje bütçesi, harcama kalemleri ve bütçe harcama kalemlerinin uygun olarak kullanımı (insan kaynakları, seyahatler, makine ve ekipman alımları, ofis giderleri, hizmet satın alımları, diğer harcamalar, yedek akçe, idari giderler, eş-finansman)
– Harcamalar için örnek çalışma
– Mal, hizmet ve inşaat ihaleleri
– İhaleler için uygunluk kriterleri
– İhalelere ilişkin temel ulusal ve AB kuralları
– İhale dışı kalmaya ilişkin kurallar
– İhaleler için şartname ve diğer teknik dokümanlar
– İhale değerlendirme süreçleri
– İhaleler için örnek çalışma
– Proje uygulamada değişiklik ihtiyacı; sözleşme değişiklikleri
– Küçük değişiklikler
– Büyük değişiklikler (zeyilname)
– Sözleşme değişiklikleri için örnek çalışma
– Proje uygulamada raporlama
– Ara raporlar, nihai rapor, raporlama için örnek çalışma
– Ulusal ve AB projelerinin izlenmesi
– İzlemenin temel hedefleri
– İzlemede görevli kuruluşlar ve sorumlulukları
– İzleme yöntemleri
– Performans göstergeleri ve takibi
– Ulusal ve AB projelerinde görünürlük kuralları
– Görünürlük için örnek çalışma

Proje yönetimi eğitimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.