NETWORK ANALİZİ

Günümüzde kişiler, kurumlar, kuruluşlar arasında var olan resmi ilişkiler kadar resmi olmayan (enformel) ilişkilerin de incelenmesi gittikçe önem kazanmaktadır. Bu ilişkilerin incelenmesiyle firmaların, belediyelerin, STKların, kamu kurumlarının, v.s. değişik alanlarda (tanıtım, pazarlama, kulis çalışmaları, organizasyon, üretim sureci, bilgi akışı, iş birliği, yenilik, v.s.) rekabet güçlerini arttırmak için fırsatlar yaratmaktadır. Bu eğitime katılacak kişiler soysam medyadan inovasyon ağlarına kadar değişik alanlarda network analizi yapmasını öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

– Network büyüklüğü
– Network yoğunluğu
– Modülerite
– Ortalama yol uzunluğu
– Kümelenme katsayısı
– Derece merkezliği
– Aradalık merkezliği
– Yakınlık merkeziliği
– Özvektör merkezliği v.b.

Network analizi eğitimi almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.