KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Bu eğitimin amacı; kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını firmaların sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik uygulamalarına entegre etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda amaçlanan, ISO26000’nin mantıksal temelini firmaların faaliyet alanına ve kurumların iş süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

– Tanım ve Esaslar
– Uygulama Araçları
– ISO 26000
– Kurumsal Yönetim
– İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
– Adil Ticaret
– Tüketici Konuları
– Çevre
– Toplumsal Kalkınma

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.