İZLEME DEĞERLENDİRME ETKİ ANALİZİ

İzleme Hizmeti: Politikaların, programların, projelerin, stratejik planların ve uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması.

Değerlendirme Hizmeti: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizinin yapılmasıdır.

Etki Analizi: Politikaların, programların, projelerin, stratejik planların; bireyler, kurumlar üzerindeki etkilerini (pozitif veya negatif, istenen ve istenmeyen) sistematik bir şekilde edilmesidir.

İzleme, değerlendirme ve etki analizi ile ilgili eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.