BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Bağımsız değerlendiricilerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle eğitimli ve nitelikli bağımsız değerlendiricileri kurum/kuruluşlar tarafından daha fazla tercih edilmektedir. Teknik ve sosyal projelerin değerlendirilmesini öğreneceğiniz bu eğitimin temel noktaları aşağıda belirtilmiştir:

Eğitim İçeriği

– Değerlendirme süreci hakkında genel bilgiler
–  Bağımsız değerlendirici için proje döngüsü yönetimi
– Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
– Analiz aşaması
– Planlama aşaması
– Teknik projelerin incelenmesi
– Değerlendirme aşamaları ve araçları (idari kontrol aşaması, proje ön teklif değerlendirme aşaması, başvuru formu değerlendirme aşaması, uygunluk kontrol aşaması)
– Değerlendirilecek proje başvuru formunun incelenmesi (genel ve özel hedefler, gerekçelendirme, grup çalışması)
– Değerlendirilecek proje başvuru formunun incelenmesi (faaliyetler ve beklenen sonuçlar, yöntem, önkoşullar, riskler, varsayımlar ve sürdürülebilirlik, teknik yeterlilik, mali hesaplamalar, başvuru sahibinin idari ve mali kapasitesi, bütçe (uygun maliyetler, uygun olmayan maliyetler ve kısıtlamalar)
– Grup çalışması

Bağımsız değerlendirici eğitimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.