İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon Akademi Nedir?
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri büyük önem taşımaktadır. Bu değişen ortamda da Türk firmalarının hammadde, istihdam, sermaye yoğun ürünlerden araştırma yoğun ürünlere geçişi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak, halen ülkemizde firmaların ve iş destek mekanizmalarının rekabet için doğru adım atabilecek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yönelik altyapısı bulunmamaktadır.

Bu noktada, İnovasyon Akademi, firmaların ve iş destek mekanizmalarının Ar-Ge ve inovasyona yönelik proje bazlı çalışma altyapısını kurmak için kurgulanmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) himayesinde, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç analizleri, saha çalışmaları ve çalıştaylarda bu hedefe ulaşma konusunda karşılaşılan en önemli sorunun ise firmaların bilgi ve insan kaynağı konusundaki eksiklikleri olduğu gözlemlenmiştir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik olarak, firmalardan gelen talep üzerine “İnovasyon Akademi” geliştirilmiş, modüler entegre sonuç odaklı bir yaklaşım ile kurgulanan eğitim programları ile desteklenmiştir.

İnovasyon Akademi Eğitimi’ne Kimler Katılmalıdır?
İnovasyon Akademi Eğitim Programı’na firmalarında Ar-Ge ve İnovasyon yapmak isteyen ya da hali hazırda bu faaliyetleri sürdüren firma sahipleri, yöneticileri ya da çalışanları katılabilir.

İnovasyon Akademi Eğitimi’nin Katkıları Nelerdir?
Eğitim, katılımcılarına aşağıda belirtilen konularda katkı sağlayacaktır:

  • İnovasyon konusunda sahip olunan bilgi altyapısının arttırılması.
  • Firmalarında inovasyon auditi çalışması yaparak inovasyona yönelik ihtiyaçların tanımlanması ve aksiyon planı oluşturulması.
  • İnovasyon için gerekli finansman kaynakları hakkında bilgi sahibi olunması ve inovasyon ihtiyaçlarına yönelik uygun finansman kaynağını belirlenebilmesi.
  • Uygun finansman kaynakları için inovasyon projeleri hazırlanması.
  • Bu projelerin yönetimi konusunda teknik ve pratik bilginin arttırılması.

İnovasyon Akademi Eğitim Programı İçeriği Nedir?
İnovasyon Akademi Eğitim Programı, A’dan Z’ye inovasyon kavramını 5 ana Modül’de vaka, grup çalışmaları ve uzman videolarını içeren sunum platformu ile aktarılacak şekilde kurgulanmıştır. Katılımcı firmaların inovasyon sürecini içselleştirmesini sağlayacak pedagojik yapıda kurgulanan eğitim programı, pratik uygulama temellidir. Eğitim programının ana modülleri aşağıda belirtilmiştir:

  • İnovasyon Ekonomisi? İnovasyon Nedir?
  • İnovasyon İhtiyaçlarını Ölçmek ve Raporlamak
  • İnovasyon için Finansman Kaynakları
  • İnovasyon Projesi Hazırlama
  • İnovasyon Projesi Yönetmek

İnovasyon Akademi Eğitim Programı Süresi Ne Kadardır?
Eğitim Programı toplam 5 gün sürmektedir. İhtiyaca göre eğitimin gerçekleşme süresi değişmektedir. Örneğin arka arkaya 5 gün yerine; 2,5 +2,5 gün (2 hafta ara ile) olmak üzere toplam 5 gün eğitim yapılabilmektedir.

Eğitim Sonunda Sertifika Alacak mıyız?
Başarılı olan katılımcılar; TİM ve EİB onaylı sertifika alacaklardır.